FARSKÉ OZNAMY 07.-13.10.2019
7. októbra 2019
FARSKÉ OZNAMY 21.-27.10.2019
20. októbra 2019

– V októbri 2019 pozýva pápež František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.

– V mesiaci október budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca 30 min. pred sv. omšou (okrem nedele).-

– Odpustky: Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je, aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby.

– Pripojme sa aj v našej farnosti 18.10. k medzinárodnej modlitebnej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. Modlitba detí za pokoj prinesie pokoj do našich sŕdc i do „srdca“ nášho sveta.

V nedeľu 20.10. pri sv. omšiach je celosvetová zbierka na MISIE. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. PBZ za milodary.

– V sobotu 26.10 bude stretnutie IBA detí tretieho ročníka o 10:00 h. v Šar. Michaľanoch na fare.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2020 prosím, aby sa do 30.11.2019 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám – ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu.

– Pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 16.11. v Pavlovciach nad Uhom. Program začína o 15:00 hod. a bude prebiehať vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom. Nahláste sa v sakristii do 27.10. s poplatkom za autobus 5 €.

V pondelok 18.11. v PREŠOVE v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež v Tatran Handball Aréne sa uskutoční 11. ročník evanjelizačného projektu GODEZONE. Evanjelizačný koncert pre mladých aj dospelých kde vstup je ZADARMO. Pridaj sa aj ty a staň sa súčasťou generácie, IDE O VIAC. Odporúčam po minuloročnej osobnej skúsenosti mladým tento koncert (modlitby chvál a svedectvá). Mnohí nikdy niečo podobné nezažijete. Začiatok je o 18:00 – 21:00 hod. Kto chce ísť spoločne, nahláste sa v sakristii do 4.11. Vďaka. Môžeš sa nahlásiť aj ako dobrovoľník !!!