FARSKÉ OZNAMY 13.-19.05.2019
12. mája 2019
Prihláška – Pridedinský tábor 2019
19. mája 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Juraj HUDÁK, syn Pavla a Márie rod. Drábovej z Ostrovian a Linda ŠTOFANÍKOVÁ, dcéra Martina a Martiny rod. Varšovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 2. – krát. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

– Mesiac MÁJ je zasvätený Panne Márii. 5 min. pred sv. omšou začneme spevom litánií k Panne Márii.

– Dnes je stretnutie prvoprijímajúcich RODIČOV (IBA) o 15:00 hod. v kostole. Účasť nutná.

– Stretnutie birmovancov na fare: 20.05. o 16:30 hod.; 21.05., 22.05. a 23.05. (Ostrovany) po omši.

– Vo štvrtok 23.05. od 15:00 hod. bude vyložená sv. Oltárna k adorácií za rodiny prvoprijímajúcich detí.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 25.5. o 16:30 hod. na fare. Účasť nutná.

– V nedeľu 26.5. pri sv. omši je zbierka na oplotenie kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ!

MIKE 2019: ACM a ABÚ Košice organizujú stretnutie miništrantov v sobotu 25.05.2019 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. Program: 9:00 registrácia 10:00 sv. omša s o. biskupom Marekom Forgáčom, 11:00 interview s biskupom 12:00 Raduj sa nebies kráľovná, obed 12:30 športové popoludnie, tombola…, 15:00 záver

Putovanie RELIKVIÍ: Pri príležitosti 400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov sv. Mareka Križina, sv. Štefana Pongráca SJ a sv. Melichara Grodeckého SJ v celej arcidiecéze putujú relikvie týchto mučeníkov. V našej farnosti to bude (7.6. – 8.6.2019).

Denný Letný TÁBOR 15. – 19.07.2019: Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom vás pozývajú na letný tábor pre deti, ktorý sa uskutoční 15.-19.07.2019. Tábor je určený pre deti, ktoré skončili 2. až 7. ročník ZŠ. Cena tábora je 30 eur. Prihlášky si môžete zobrať pod chórom a odovzdať v sakristii, alebo niektorému z mladých z prihlášky spolu s poplatkom do 16.06.2019. (V prípade, akýchkoľvek otázok, sa môžete obrátiť na Mariána Kozáka)

– Pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti, ktorí sa uskutoční 04.08.2019.

– Prosím, snúbencov, ktorí si chcú vyslúžiť sv. manželstva v r.2019, aby 3 mesiace pred sobášom prišli spísať sobášnu zápisnicu aj s potrebnými dokladmi z matriky, krstnými listami a potvrdením o absolvovaní kurzu snúbencov.