FARSKÉ OZNAMY 28.01. – 03.02.2019
27. januára 2019
FARSKÉ OZNAMY 11.-17.02.2019
10. februára 2019

– V stredu 06.02. máme kňazské rekolekcie vo V. Šariši od 9:00 hod. s otcom biskupom.

– Vo štvrtok od 15:00 hod. bude vyložená sviatosť Oltárna k adorácii za kňazské povolania

– V piatok 8.2. po sv. omši bude moderovaná adorácia za mládež pripravujúcu sa na prijatie darov Ducha Svätého a rozhodnutie žiť s Ježišom Kristom v spoločenstve katolíckej cirkvi ako živé údy Kristovho tela. Na túto sv. omšu a adoráciu pozývam mladých pobirmovaných v roku 2017.

– V sobotu 09.02. bude na fare o 9:00 hod. stretnutie miništrantov.

– Stretnutie birmovancov na fare (15 osôb) po sv. omši: 04.02.; 05.02; 07.02.; 08.02. – Ostrovany.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019: Od 10.-17.2.2019 prebieha aj na Slovensku Národný týždeň manželstva. Je to celosvetová kampaň na podporu manželstva. Spolu s mladými z Domky pozývame 10.02.2019 manželské páry z celej farnosti na stretnutie do pivničných priestorov OÚ v Šar. Michaľanoch. Začiatok bude o 16:30 hod. Prosím, aby ste sa nahlásili v sakristii kostola do 08.02.2019. Vďaka.

– 24.02. bude stretnutie prvoprijímajúcich rodičov a detí o 14:30 hod. v Šar. Michaľanoch na fare. Účasť je potrebná tak pre deti, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie aj rodičov.

– Tento rok v našej farnosti nebude „KURZ SNÚBENCOV“. Prosím, aby si snúbenci zariadili prípravu cez centrum pre rodinu v košickej arcidiecéze na stránke: rodina.rimkat.sk. Absolvovanie kurzu je podmienkou k vyslúženiu sv. manželstva v našej farnosti.

– V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25. výr. manželstva A 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výr. manželstva. Povzbudzujem jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom do Katedrály sv. Alžbety, kde dostanete osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho farára, ktorý nahlási na ABÚ ich počet a účasť.

– Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2019 na adresu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. Detailnejšie informácie: www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.

– POZÝVAME v sobotu 02.03.2019 od 15:00 hod. na 7. ročník Karnevalu Svätých v suteréne obecného úradu v Šarišských Michaľanoch. Do karnevalového oblečenia sa môžu zapojiť aj rodičia, pozývam mladých k organizácii, ale aj k zábave. Tombolový lístok, ktorý je aj vstupenkou si môže vyzdvihnúť v sakristii kostola každá karnevalová maska. Pozývame všetky deti z farnosti, aj tie deti, ktoré nemajú, alebo si nevedia pripraviť masku žiadneho svätca.

– Arcidiecézne centrum pre mládež a Farský úrad ťa, milý birmovanec, pozýva na víkendovku s názvom „BirmOFFka“ – či ON? V termínoch: 29.-31.03. alebo 05.-07.04.2019 fara Hermanovce. Poplatok: 20 eur. Prihlášku + poplatok treba priniesť na stretnutie do 28.2.2019. Ďakujem.