FARSKÉ OZNAMY 31.12.2018 – 06.01.2019

FARSKÉ OZNAMY 24.-30.12.2018
23. decembra 2018
Novoročný koncert – Cimbalová hudba Primáš
3. januára 2019

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Jozef KOCHAN, syn Jána a Margity rod. Mihalíkovej z Pečovskej Novej Vsi a Veronika DURKÁČOVÁ, dcéra Petra a Angely rod. Kočišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– 31.12. pri sv. omšiach bude ďakovná pobožnosť. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Od 23:30 hod. bude otvorený farský kostol a vyložená Eucharistia k osobnej poklone.

– 1.1. sv. omša začne vzývaním Ducha Svätého. Pri speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– V sakristii je možné zakúpiť si za 3 € vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.

NOVOROČNÝ KONCERT: 1.1.2019 vás pozývam na Novoročný koncert s cimbálovou hudobnou skupinou PRIMÁŠ z Giraltoviec, ktorá zahrá a zaspieva koledy. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole sv. Michala v Šarišských Michaľanoch o 17:30 hod. VSTUP JE ZADARMO!!! Zvlášť by som chcel, aby birmovanci prišli a pripomenuli si vianočné tradície.

– 04.01. pozývam deti s rodičmi, mládež, birmovancov na korčuľovanie do Sabinova, kde má naša farnosť objednanú ľadovú plochu od 10:30 – 12:30 hod. Poplatok je 0,50 centov za dieťa a 1 € dospelá osoba.

– 04.01. v Šar. Michaľanoch po sv. omši je stretnutie ružencového bratstva + výmena tajomstiev.

– Na slávnosť Zjavenie Pána 06.01. sa požehnáva voda, ktorou si môžete požehnať svoj príbytok.