FARSKÉ OZNAMY 24.-30.09.2018
23. septembra 2018
FARSKÉ OZNAMY 08.-14.10.2018
7. októbra 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Michal UJACKÝ z Livova a Jana JACOVÁ z Ostrovan. Ohlasujú sa 1. – krát.
Róbert OROS, syn Róberta a Márie rod. Frištykovej z Veľkého Šariša a Andrea KUCKOVÁ, dcéra Jozefa a Marcely rod. Machalovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– V mesiaci október budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca 30 min. pred sv. omšou (okrem nedele). Všimnite si rozpis s úmyslami na jednotlivé dni. Vďaka.

Odpustky: Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je, aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby. Rozpis zodpovedných za modlitbu ruženca a úmysly ruženca si pozrite vo Farskom liste.

– Spovedanie chorých o 8:30 hod.: 3.10. – Ostrovany; Šar. Michaľany 4.10. (ul., kpt. Nálepku, Hviezdoslavova, Požiarnická, SNP, Čerešňová, Michalská) a 6.10. (ul. Mlynská, Záhradná, Ružová, Prešovská). Nahláste v sakristii do 3.10. Vďaka.

– Od 06.- 07.10.2018 je arcidiecézna púť a odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach.

V nedeľu 07.10. pri sv. omšiach bude zbierka na Rádio Lumen. PBZ za vaše milodary.

– V nedeľu 07.10. o 14:30 hod. bude pobožnosť na prvú nedeľu + výmena ružencových tajomstiev.

DUCHOVNÁ OBNOVA 19. – 21.10.2018 (Bardejovské kúpele)
V dňoch 19.-21.10. organizujeme pre farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre farníkov v Bardejovských kúpeľoch. Duchovnú obnovu bude viesť salezián ThDr. Tibor Haluška. Ktorí ste sa nahlásili, a máte diétu, prosím, nahláste sa v sakristii do konca týždňa. Vďaka.

TURISTIKA pre mládež a birmovancov – POLONINY
V sobotu 27.10. pozývam mládež a birmovancov na poznávanie Národného parku Poloniny, najvyšší vrch Kremenec (1 221m.n.m.) sa nachádza na mieste, kde sa stretávajú hranice Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Cena za autobus je 7 euro. Treba si zabezpečiť dobrú obuv a aj veci na prezlečenie či prezutie, OP, kartičku poistenca. Cestou domov sa zastavíme na spoločný obed. Odchod ráno o 7:00 hod. Nahláste sa do 7.10.2018 v sakristii.

POĎ DO DIVADLA NA „LEGENDA O ZAKLIATOM MESTE“
Muzikálový príbeh pre malých aj veľkých zasadený do rozprávkového obdobia rytierov a kráľov a krásnych dvorných dám… Zavedie vás do mesta obohnaného hradbami, kde sa mladému kráľovi nechce vládnuť a kde sa rúcajú dávne pravidlá. Ľudia nemusia pracovať ani vychovávať svoje deti, čítať a písať je zakázané a všetky knihy sú hromadne spálené… Nájde sa vôbec niekto, kto zastaví toto nešťastie hroziace celému mestu? Divadelná skupina AD1 nás pozývajú v nedeľu 14.10.2018 o 18:00 hod. do divadla Jonáša Záborského v Prešove na predstavenie Legenda o Zakliatom meste. Vstupné: Dospelí 8 €; deti do 12 rokov 4 €. Pre našu farnosť: Dospelí 5 €; deti do 12 rokov 2 €. 
Prosím, nahláste sa v sakristii do 7.10.2018 v sakristii kostola. Poďte a podporme katolíckych umelcov z Veľkého Šariša!

Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2019 prosím, aby sa do 30.10.2018 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– Od 15.9. do 24.10.2018 prebieha 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Úmysly pôstu: Poďakovanie Bohu za dar kňazstva a prosba o silu v krízach. Prosme o dar nových povolaní. Svojimi obetami vyprosujme dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili.