FARSKÉ OZNAMY 09.-15.07.2018
8. júla 2018
FARSKÉ OZNAMY 23.-29.07.2018
22. júla 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Marek NEMEC, syn Jána a Viery rod. Zozuľákovej zo Svidníka a Bc. Monika PAJDIAKOVÁ, dcéra Jána a Evy rod. Onderčovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Ďakujem Domkárom – animátorom za organizáciu farského tábora, ale aj za vaše modlitby a milodary.

– 21.-22.07. je arcidiecézna púť a odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove.

– 22.7. pri sv. omši bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

– V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Oficiálne prihlasovanie sa skončilo 1.7. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni. Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.

– 5.8. po 26. krát sa uskutoční púť Rómov. Program začína o 14.00 hod. a končí sv. omšou o 16:00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

– Futbalový turnaj miništrantov sabinovského dekanátu sa uskutoční 7.8.2018, začne sv. omšou o 8:30 hod. v kostole v Jarovniciach, pokračuje slávnostným výkopom o 9:30 hod.

– Záujemcovia o časopis REBRÍK cez spoločnú objednávku z farnosti na šk. rok 2018/19, nech sa nahlásia do 1.8. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na školský rok je 13,50 €. Odporúčam pre deti 1.-4. ročníka ZŠ.

– Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky farnosti sv. Michala archanjela v Šarišských Michaľanoch a obcí Šarišské Michaľany a Ostrovany, Vás srdečne pozývame na slávnostnú sv. omšu dňa 5. augusta 2018 o 10:30 hod., celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

– V sobotu 1.9.2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy bude slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice Anny Kolesárovej. Je potrebná registrácia na túto slávnosť. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii kostola do 22.07.2018.