FARSKÉ OZNAMY 04.-10.06.2018
3. júna 2018
FARSKÉ OZNAMY 18.-24.06.2018
17. júna 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
 Štefan SEKERÁK, syn Štefana a Kvetoslavy rod. Kalnovej zo Šar. Michaľan a Mgr. Jana MIŠKUFOVÁ, dcéra Stanislava a Moniky rod. Paločkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
 MUDr. Tomáš TOMKO, syn Miroslava a Heleny rod. Polákovej zo Spišskej Novej Vsi a MUDr. Martina MIKLOŠOVÁ, dcéra Dušana a Marty rod. Štofaníkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. 
 Peter BALOGA, syn Moniky Balogovej z Hermanoviec a Miriam ZAJACOVÁ, dcéra Jána a Márie rod. Lengyelovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
 Stanislav SLAMINKA, syn Stanislava a Janky rod. Kaščákovej zo Šar. Michaľan a Ivana ŠTOFANÍKOVÁ, dcéra Františka a Evy rod. Galeštokovej z Ražňan. Ohlasujú sa 2.- krát.
 Ing. Marek SAXA, syn Jozefa a Kataríny rod. Dijovej z Torysy a Mgr. Patrícia ČIRČOVÁ, dcéra Antona a Jany rod. Bečaverovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 3.- krát.
 Bc. Peter BLICHÁR, syn Jozefa a Márie rod. Dolinskej zo Šar. Michaľan a Mgr. Katarína FEKOVÁ, dcéra Pavla a Anežky rod. Fečkovej z Kapišovej. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Sv. omša pre rodiny s deťmi : utorok v Ostrovanoch a streda v Šar. Michaľanoch.

– 15. júna o 10:00 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude diakonská vysviacka.

– 16. júna o 10:00 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude kňazská vysviacka.

– 16. júna od 9:00 hod. v Mestskej hale v Prešove (ul. Jána Pavla II.) bude evanjelizačný program OHEŇ. Téma: Odvážne rozhodnutý pre Ježiša. Vstup je voľný.

– 17.6. pri sv. omši bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka na splatenie dlhu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– Pripomínam birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná a miesta na sedenie pre nich a mládež sú vpredu. Sv. omša bude končiť modlitbou korunky B. milosrdenstva + katechéza.

– Na nástenke si môžete prečítať program púti v Levoči (7.-8.7.) a Gaboltove (21.-22.7.).

– ACM v Prešove organizuje pešiu púť z Košíc do Levoče 6.- 8.7.2018. Info na www.putujeme.sk.

P 18 – Národné stretnutie mládeže v Prešove (26.-29.7.2018). Prihlasovanie trvá do 1.7.2018 na www.narodnestretnutiemladeze.sk

– V sobotu 1.9.2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy bude slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice Anny Kolesárovej. Je potrebná registrácia na túto slávnosť. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii kostola do 29.07.2018.

– Naša farnosť v spolupráci s mladými z Domky pozývajú na pridedinský tábor s názvom HRY O TRÓN. Tábor sa uskutoční od 9.-13.7.2018. Cena je 30 €. V prípade súrodencov jeden platí 30 € a ostatní 15 €. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na stolíku pod chórom. Vypísanú prihlášku spolu s prehlásením o zdravotnom stave a poplatkom odovzdajte v sakristii. Ďakujeme.