FARSKÉ OZNAMY 12.-18.03.2018
11. marca 2018
Sviatosť zmierenia – Veľká noc 2018
18. marca 2018

– V utorok po sv. omši pozývam na „Lectio divina“- uvažovanie nad Božím slovom na faru.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb prosím prineste do sakristie. Ď!

– V noci z 24.3. na 25.3. sa mení čas. O 02.00 hod. sa posúva na 03.00 hod. letného času. Spíme o hodinu menej !!!

– V sobotu 7. 4. sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže v Humennom. Začiatok o 9.00 v Mestskej športovej hale, záver o 14.00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Prihlasovanie skupín mladých z farnosti a dobrovoľníkov na www.premladez.sk. Viac informácií na plagáte, facebooku ACMko alebo www.premladez.sk. Videopozvánka je na Yuotube pod názvom ADSM2018.