FARSKÉ OZNAMY 26.02.- 04.03.2018
25. februára 2018
FARSKÉ OZNAMY 12.-18.03.2018
11. marca 2018

– V utorok po sv. omši pozývam na „Lectio divina“- uvažovanie nad Božím slovom na faru.

– Piatok 9.3. bude pre birmovancov po sv. omši katechéza + telocvičňa.

– Od 10.03. sa budeme modliť 5 min. pred sv. omšou Deviatnik k sv. Jozefovi. V nedeľu po krížovej ceste.

– 10.03. o 14:30 hod. na fare bude stretnutie žiakov 3. ročníka ZŠ. Účasť je povinná.

– Stretnutie rodičov a detí 3.roč. ZŠ bude v nedeľu 11.3. Začne o 14:30 hod. v kostole.

– V nedeľu 18.3. v Ostrovanoch o 10:30 hod. pri sv. omši požehná sochy sv. Kozmu a Damiána a novú Krížovú cestu Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

– Odpustky v pôstnom období: 1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. 15. min.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať úplné odpustky. V nedeľu vo farskom kostole krížová cesta o 14:30 hod.

– V sobotu 17.3. od 8:00 hod. sv. omšou začne stretnutie „KURZ SNÚBENCOV“.

– Spovedanie chorých pred Veľkou nocou: Ostrovany – Streda (14.3.) od 8:00 hod.
Šarišské Michaľany: Streda (14.3.) od 10:00 h. (ulice: Michalská, kpt. Nálepku, SNP, Jarková, Požiarnická, Sabinovská); Piatok (16.3.) od 9:00 hod. (ulice: Záhradná, Ružová, Hviezdoslavová, Mlynská, Prešovská, Štúrova, Komenského). Nahláste do 11.03. v sakristii.

– Dnes o 14:30 hod. vo farskom kostole bude Eucharistická pobožnosť + stretnutie ruženčiarov.