Vianočná akadémia 25.12.2017
9. januára 2018
FARSKÉ OZNAMY 22.- 28.01.2018
21. januára 2018

– Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli v sobotu na adoráciu, a tak zabezpečili stálu prítomnosť pri Eucharistii.

– Dnes pri sv. omšiach je zbierka pre ACM/UPC, ktorí sa venujú pastorácii mládeže. PBZ.

– Utorok po sv. omši pozývam na faru uvažovať nad Božím slovom „Lectio divina.“

– V stredu pozývam rodiny s deťmi na detskú sv. omšu. O 17:00 h. bude na fare katechéza pre deti + skúška spevu.

– Každý piatok je pre mládež a birmovancov sv. omša po nej katechéza. Účasť je potrebná.

– Od 18. – 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Obetujme svoje modlitby, chorobu na tento úmysel.

– V sobotu 20.1. bude na fare o 15:00 hod. stretnutie miništrantov.

– 21.1. pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola, v Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ !

– Pozývam veriacich na slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby terajšieho pastiera našej arcidiecézy, ktoré sa uskutoční 30.1.2018 (utorok) o 10.00 h. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Sv. omši bude predchádzať modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.15 h pod vedením bohoslovcov. Ide o pracovný deň, no ak sa dá, zorganizujte odvoz pre tých, ktorí budú mať záujem. Počet miest na sedenie v katedrále bude limitovaný, preto si veriaci môžu doniesť vlastné malé skladacie stoličky. Už vopred vám ďakujem za ochotu a vašu prítomnosť na slávnosti. Vytvorme jednu rodinu okolo svojho pastiera v deň jeho strieborného biskupského jubilea! + Mons. Marek Forgáč

– V sakristii kostola je možné zapísať sa do „Duchovnej kytice“ pre nášho arcibiskup Bernarda z príležitosti 25. výročia jeho biskupskej vysviacky. Pán Boh zaplať!

– Pozývame mládež našej farnosti 27.01.2018 na turistiku Vihorlat + Morské oko. Poplatok na autobus je 5 €. Nahláste sa v sakristii kostola do 21.01.

– V sobotu 17.2. od 8:30 hod. na FARE bude prvé stretnutie „ŠKOLY SNÚBENCOV“. Prosím, aby si snúbenci zariadili čas do 15:00 hod. Na fare bude aj obed + občerstvenie.

– Vo štvrtok 18.01.2018 sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Iba v tento jeden deň je prihlasovanie za zvýhodnenú cenu 18 €, následne sa cena zvyšuje. Prihlásiť sa je možné on-line vyplnením formulára na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie.

– Na potreby kostola obetovali novomanželia Fuchsoví 50 €. Pán Boh zaplať.