FARSKÝ KALENDÁR 2018
26. novembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 11.-17.12.2017
10. decembra 2017

– Ponúkame k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 centov. Môžete si ich zakúpiť v sakristii.

– Dnes je pri sv. omšiach jesenná zbierka na Charitu. PBZ za milodary.

– Prvonedeľná pobožnosť spojená s výmenou ružencových tajomstiev bude 3.12. o 14:30 hod.

V sakristii si môžete zakúpiť „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ vo formáte A4 s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2018 prosím, aby sa do 15.12.2017 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– 2. adventná nedeľa sa slávi ako BIBLICKÁ.
– V utorok po sv. omši pozývam dospelých na starú faru, ktorí majú záujem, uvažovať nad Božím slovom.
– 8.12. pozývam po sv. omši mládež a birmovancov: biblický večer + film s myšlienkou (fara).

– Pozývam v adventnom období na slávenie ranných sv. omší ku cti Panny Márie – NESPI ANI TY, PRÍĎ NA RORÁTY! 

– 9.12. bude stretnutie miništrantov o 9:30 hod. v kostole v Ostrovanoch a o 11:00 hod. v Šar. Michaľanoch na starej fare. Chlapci, ktorí majú záujem miništrovať, nech prídu na toto stretnutie.

– Sv. zmierenia chorých pred vianočnými sviatkami bude: Ostrovany 12.12. od 16:00 hod.; Šar. Michaľany od 8:00 hod. 13.12. ( Michalská, Požiarnická, Čerešňová, Sabinovská, Pod lesíkom, kpt. Nálepku, Mlynská); a 15.12. (Ružová, Záhradná, SNP, Prešovská, Hviezdoslavova) Nahláste chorých do 10.12. v sakristii.

– V sakristii kostola sa môžete zapísať do Bratstva Božského Srdca Ježišovho, samozrejme s tým, že prijímate aj podmienky bratstva. Urobte tak do 15.12.2017. Ďakujem.

– Na nástenke si môžete pozrieť ponuky štúdia na cirkevnú školu do Prešova.

– Na potreby kostola obetovali: Bohuznáma 100 €; z krstu Nikoly Dugasovej 50 €. Pán Boh zaplať.