FARSKÉ OZNAMY 20.-26.11.2017
19. novembra 2017
FARSKÝ KALENDÁR 2018
26. novembra 2017


– Dnes na konci sv. omše pred vyloženou Oltárnou sviatosťou bude obnova zasvätenia ľudského poklonia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
– Bratia kapucíni srdečne pozývajú na koncert do Prešova v kine „Scala“, dnes 26.11. o 16:00. Lístky je možné zakúpiť v predpredaji, i na mieste konania koncertu. Vstupné 4 €, deti do 14 rokov vstup zadarmo.
– 2.12. o 14:00 hod. pozývame na nácvik jasličkovej pobožnosti všetky deti farnosti na faru. Prosím, aby panie učiteľky pripravili s deťmi z Materskej školy vianočné vystúpenie. Ďakujem.
– 3.12. začína adventné očakávanie a príprava na slávnosť Narodenia Pána. Sv. omša začne požehnaním adventných vencov. Aj vaše domáce adventné vence (alebo len sviece) prineste na požehnanie.
– Ponúkame k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 centov. Môžete si ich zakúpiť v sakristii.
– Ktorí máte záujem o DVD nahrávku z konsekrácie kostola v Ostrovanoch môžete sa nahlásiť v sakristii kostola do 26.11.2017. Cena DVD nahrávky je 5 €.
– Mládež z Domky ponúka na predaj vlastnoručne vyrobené adventné vence. Podporte ich angažovanosť kúpou adventného venca za 7 €.
– 3.12. pri sv. omšiach bude jesenná zbierka na Charitu. PBZ za milodary.
– Prvonedeľná pobožnosť spojená s výmenou ružencových tajomstiev bude 3.12. o 14:30 hod.
– Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €.
– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2018 prosím, aby sa do 15.12.2017 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.