Farská púť do Zakopaného 2017
11. novembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 20.-26.11.2017
19. novembra 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Peter KARNIŠ, syn Petra a Moniky rod. Saxovej zo Šar. Michaľan a Michaela MIZERÁKOVÁ, dcéra Petra a Lenky rod. Štofaníkovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o prekážke, oznámte to na FÚ.

– Dnes pri sv. omšiach je dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorou sa pomáha dobročinným dielam v košickej arcidiecéze.

– V dňoch 12.-19.11.2017 sa uskutoční Týždeň cirkvi pre mládež. Tešíme sa na Teba: 13.11. – modlitba vešpier; 14.11. – eucharistická adorácia; 17.11. – po sv. omši film;

– 14.11. v košickej športovej hale Cassosport bude gospelový evanjeliový koncert GOODZONE. Staň sa súčasťou generácie tých, ktorí sú ODHODLANÍ ZMENIŤ SVET a nechcú byť viac len tými, ktorí sa prizerajú…

– 17.11. bude stretnutie miništrantov o 9:30 hod. v kostole v Ostrovanoch a o 11:00 hod. v Šarišských Michaľanoch na starej fare. Chlapci, ktorí majú záujem miništrovať, nech prídu na toto stretnutie.

– 19.11. pri sv. omšiach v Šar. Michaľanoch bude zbierka na potreby kostola. Ostrovanoch bude podomová zbierka na rekonštrukciu kostola. PBZ za milodary.

– Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €.

– Aj tento rok budeme vo farnosti ponúkať k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 €. Môžete si ich zakúpiť už od budúcej nedele.

– Ktorí máte záujem o DVD nahrávku z konsekrácie kostola v Ostrovanoch môžete sa nahlásiť v sakristii kostola do 26.11.2017. Cena DVD nahrávky je 5 €.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2018 prosím, aby sa do 15.12.2017 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– Od nedele 15.10. sa v celej našej farnosti bude deťom udeľovať požehnanie (krížik) až po záverečnom požehnaní kňaza na konci sv. omše. Prosím, aby aj rodičia s malými deťmi prišli na konci sv. omše. Vďaka.