Posviacka kostola – Ostrovany 24.09.2017

Duchovná obnova – Bardejovské Kúpele
19. októbra 2017
FARSKÉ OZNAMY 23.- 29.10.2017
22. októbra 2017

Konsekračná listina filiálného kostola sv. Kozmu a Damiána v Ostrovanoch

Na väčšiu česť a slávu Božiu!

My, veriaci ľud miestnej Katolíckej cirkvi, farnosti Šarišské Michaľany – filiálky Ostrovany v Košickej arcidiecéze, na základe plebiscitu, konaného dňa 20. marca 2015, rozhodli sme sa pre rozsiahlu rekonštrukciu a opravu interiéru filiálneho kostola sv. Kozmu a Damiána. Rekonštrukcia bola uskutočnená v mesiacoch júl – september roku 2017 stavebnou firmou Reinter Humenné s.r.o. pod vedením miestneho farára vdp. Petra Kyšeľu v spolupráci s Diecéznou komisiou pre posvätnú liturgiu a umenie a za podpory mnohých dobrodincov.

S hlbokou vierou môžeme vyznať, že v uplynulých mesiacoch sa v našej obci naplnili biblické slová z knihy Kazateľ:

„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom…
… svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, …
… svoj čas má váľať, svoj čas má stavať…
… svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa…“

Nech tento čas a námaha, na zveľadenie nášho chrámu, slúži k väčšej cti a sláve Boha Otca i Syna i Ducha Svätého a nech je naším vkladom do pokladnice viery svätej Cirkvi.
Zároveň nech je tento chrám vyjadrením vďaky našim otcom a matkám, všetkým našim predkom a tu pôsobiacim kňazom za odovzdaný neporušený dar pravej katolíckej viery a vyjadrením našej rozhodnej odvahy a vytrvalosti odovzdať pravú neporušenú katolícku vieru našim synom a dcéram a cez nich nasledujúcim pokoleniam.

Veríme, že tak ako sú navzájom pevne spojené múry nášho kostola, postavené v dobe historicko – dávnej, cez dobu rozkvetu, ale aj útlaku a prenasledovania sv. Cirkvi až po dnešný deň, tak bude pevne vyznávaná svätá viera v našich rodinách a v celej farnosti aj v rokoch a dobách budúcich. Za zachovanie viery, nech za nás neustále orodujú patróni nášho chrámu sv. Kozma a Damián, ktorých relikviu oddnes uchovávame v našom chráme a Preblahoslavená Panna Mária, ktorej Nepoškvrnenému srdcu bola 8. apríla 2017 zasvätená celá farnosť a všetci jej členovia.

Toto miesto nech je pre každého z nás požehnaním na našej ceste životom do večnosti ku Kristovi.

Slávnostnej konsekrácii, pri ktorej bol svätým olejom krizmy pomazaný oltár i steny kostola, predsedal miestny veľkňaz J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, za účasti kňazov rodákov a hojnej účasti veriacich farnosti i celého okolia.

Pravdivosť týchto údajov dosvedčuje táto konsekračná listina podpísaná košickým arcibiskupom J.E. Mons. Bernardom Boberom, miestnym farárom vdp. Petrom Kyšeľom a členmi farskej rady a potvrdená odtlačkom pečate kúrie Košickej arcidiecézy a tunajšieho farského úradu.

Dané v Ostrovanoch, vo filiálnom kostole sv. Kozmu a Damiána, v deň slávenia 25. nedele obdobia „Cez rok“, 24. dňa mesiaca septembra, roku Pána 2017, keď Jeho svätosť František, Najvyšší pastier Božieho ľudu spravoval jednu svätú katolícku a apoštolskú Cirkev v 5. roku Jeho pontifikátu.

J.E. Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup – metropolita

vdp. Peter Kyšeľa,
farár

členovia Farskej rady:
František Kolarčík – Peter Jalkovský – Pavel Hudák – Jozef Nakata