FARSKÉ OZNAMY 03.-09.07.2017
2. júla 2017
FARSKÉ OZNAMY 17.-23.07.2017
16. júla 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:

Jozef BOGDAN, syn  Jozefa a Oľgy rod. Kozákovej z Hertníka a Anna OLEJNÍKOVÁ, dcéra Slavomíra a Marcely rod. Popadičovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 2.- krát.

Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

 

– Pri príležitosti 100. výr. zjavení Panny Márie vo Fatime 13.7. pred sv. omšou sa pomodlíme fatimskú pobožnosť.

 

– 15.-16.07. arcidiecézna púť a odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove.

 

– Už len do konca týždňa, kto má záujem objednať si časopis Rebrík na školský rok 2016/17, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási v sakristii. Predplatné na školský rok je 13,50 €.

 

– 24.-28.07.2017 sa uskutoční FARSKÝ TÁBOR „ Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“. Pozývame deti, ktoré skončili 1.-7. ročník ZŠ. Cena je 25 € na osobu. (Súrodenci: 25 € za jedného a ďalší súrodenec 10 €). Termín prihlásenia je do 12.07.2017.

Prihlášku s poplatkom odovzdajte do stredy 12.07.2017 v sakristii. Nezabudnite aj prehlásenie o zdravotnom stave a tiež aj veľkosť trička, ktoré dostaneš ako spomienku. Ďalšie informácie sú v prihláške, ktorú si môžete zobrať zo stolíka pod chórom. Kontaktné osoby: Katarína Biroščíková, Júlia Miščíková, Zuzana Andraščíková.

 

– Birmovanci, príďte si do sakristie vyzdvihnúť DVD s fotografiami z udelenia sv. birmovania.