Púť prvoprijímajúcich 2017
22. júna 2017
Sv. birmovania 24.06.2017
30. júna 2017

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Tomáš DURANÍK PhD., syn Ing. Jána a Márie rod. Kapolkovej z Vechca a Ing. Erika KANÁLIKOVÁ, dcéra Antona a Anny rod. Ďjadikovej z Rakovej. Ohlasujú sa 3.- krát.
Bc. Michal FLEŠAR, syn Michala a Márie rod. Hanákovej z Holčíkoviec a Mgr. Slavomíra ZBOROVJANOVÁ, dcéra † Milana a Heleny rod. Oršuľákovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– 29.06. je prikázaný sviatok. Zasväťme ho slávením eucharistie a vyhýbaním sa namáhavých prác.

– V stredu 28.6. je sv. omša pre rodiny s deťmi. Pri tejto sv. omši budeme ďakovať za končiaci sa školský rok. Po sv. omši pozývam deti, mládež aj rodičov na guľáš party na faru, kde bude pokračovať poďakovanie za končiaci školský rok.

– Spovedanie chorých od 8:00 hod. : 27.06. v Ostrovanoch; 28.6. a 30.06. v Šar. Michaľanoch.

– V sobotu 1.7. v diecéznej svätyni v Obišovciach bude 3. celodiecézna fatimská sobota s otcom arcibiskupom Bernardom so začiatkom o 9:00 hod. Odchod vlakom.

– Kto má záujem objednať si časopis Rebrík na školský rok 2016/17, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási do 15.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na školský rok je 13,50 €.

– 01.-02.07. národná púť a odpustová slávnosť Návštevy Panny Márie v Levoči.

– 02.07. o 14:30 hod. bude prvonedeľná pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka na „Dobročinné diela Svätého Otca“. Pán Boh zaplať.