ADSM 2017
9. apríla 2017
Požehnané veľkonočné sviatky
16. apríla 2017

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Tomáš PASTIRČÁK, syn Františka a Marty rod. Andraškovej, zo Šar. Michalian a Antónia KICKOVÁ, dcéra Antona a Márie rod. Staňovej, zo Spišského Podhradia.
Kto by vedel o nejakej cirkevno – právnej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

– Dnes na Veľkonočnú nedeľu pápež František o 12:00 h. udelí z balkóna baziliky sv. Petra požehnanie Urbi et Orbi. Môžeme získať úplné odpustky.

– Brožúrku o Titusovi Zemanovi, saleziánskom kňazovi si môžete zakúpiť za 2 € v predsieni kostola. Podporíte tým prípravné práce na liturgickú slávnosť, pri ktorej bude vyhlásený za blahoslaveného.

– Namiesto Anjel Pána počas veľkonočného obdobia sa modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

– Dňa 22.4.2017 bude Arcidiecézne stretnutie mládeže s pánom biskupom Markom Forgáčom v Prešove. Účastnícky poplatok je 3 €. Minimálny vek je 15 rokov. Účasť birmovancom odporúčam.

– Duchovný otec farnosti Svinia, pozýva na odpustovú slávnosť Božieho milosrdenstva 23.4. Sv. omšu o 10:30 hod. celebruje arcibiskup Mons. Bernard Bober. Program je na nástenke.

– Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili v rôznych službách (kostolníkom, upratovanie, zdobenie, spev, čítanie, stráženie božieho hrobu, miništrovanie) k sláveniu veľkonočných obradov.

– V sobotu 6.5. v diecéznej svätyni v Obišovciach bude 1. celodiecézna fatimská sobota. Sabinovský dekanát sa spolupodieľa na príprave. Aj naša farnosť organizuje spoločnú púť na fatimské slávenie s o. arcibiskupom Bernardom. Nahláste sa u pani Boženy Miklošovej do 25.4.2017. Poplatok je 2 €.

– Arcidiecézna púť detí – 13.MÁJ 2017 – Obišovce
13. mája 2017 uplynie presne 100 rokov, odkedy sa prvý krát zjavila Panna Mária trom deťom Lucii a Hyacinte a Františkovi. Toto výročie si pripomenieme s deťmi, keďže boli to práve oni, ktorým P. Mária zjavila svoje tajomstvá. Rodiny s deťmi, ktoré máte záujem putovať 13.5. do Obišoviec nahláste sa do 28.4.v sakristii. Ak bude záujem pôjdeme spoločne autobusom. Viac informácii nájdete vo Farskom liste, na nástenke, Facebooku a web stránke.