SPOVEDANIE – Veľká noc 2017
2. apríla 2017
ADSM 2017
9. apríla 2017

 •  Pán farár z Pavloviec nad Uhom Slavomír Bakoň, prosí o pomoc pri oprave kostola vo Vysokej nad Uhom. Podporiť ich môžete kúpou veľkonočných baránkov. V jeho mene Pán Boh zaplať.
 • Na Zelený štvrtok o 9:30 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude sv. omša svätenia olejov (Missa Chrismatis) s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom.
 •  Na Zelený štvrtok prosím 12 chlapov, aby pri sv. omši prišli umývať nohy. Ďakujem.
 •  Na Veľký piatok je prísny pôst. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, tento skutok sa nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
 • Po obradoch bude v Šar. Michaľanoch nasledovať celonočná adorácia až do obradov Vigílie. Prosím zapíšte sa, aby bola zabezpečená stála prítomnosť pri Božom hrobe.
 • PBZ za milodary, ktoré ako prejav solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi obetujete v zbierke pri Božom hrobe. Tieto prostriedky slúžia na udržovanie posvätných miest vo Sv. Zemi.
 • Požehnanie veľkonočných jedál bude v sobotu: Ostrovany 15:30 h.; Šar. Michaľany 16:30 h.
 • Na obrady Bielej soboty si prineste sviece (aj s krytom) k obnove krstných sľubov.
 • Na Veľkonočnú nedeľu pápež František o 12:00 hod. udelí z balkóna baziliky sv. Petra požehnanie Urbi et Orbi. Môžeme získať úplné odpustky.
 • Dňa 22.4.2017 bude Arcidiecézne stretnutie mládeže s o. arcibiskupom Bernardom v Prešove.
 • Brožúrku o Titusovi Zemanovi, saleziánskom kňazovi si môžete zakúpiť za 2 € v predsieni kostola. Podporíte tým prípravné práce na liturgickú slávnosť, pri ktorej bude vyhlásený za  blahoslaveného.