Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána

Prvé sväté prijímanie 22.05.2016
22. mája 2016
Púť prvoprijímajúcich detí a rodičov do Krakova
30. mája 2016

26.05.2016 procésia na Božie Telo „Oltáriky“.