Veľká noc 2016
27. marca 2016
Prvé sväté prijímanie 22.05.2016
22. mája 2016

Od 22.-24.4. sme putovali s CK Awertravel do Poľska. Navštívili sme najvýznamnejšie pútnicke miesta: Čenstochovú a Krakow. Začali sme návštevou rodného mesta sv. Jána Pavla II. – Wadovice (rodný dom a Baziliku „Obetovania najsvätejšej Panny Márie“, kde bol pokrstený Karol Jozef Wojtyla). Pokračovali sme do Čenstochovej na JasnúHoru – k Matke Božej Čenstochovskej (Čierna Madonna), kde sme aj nocovali.
Ráno sme sa presunuli do mestečka Skawina – kde dal ešte za komunizmu postaviť kostol zasvätený Božiemu Milosrdenstvu ako kardinál Karol Wojtyla.
Následne sme navštívili kráľovský hrad Wawel a prešli cez Bránu Milosrdenstva v katedrále sv. Stanislava. Z Wawelu sme prešli „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie – Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, kde bola možnosť si pozrieť centrum mesta s pamätihodnosťami. O 15-tej hod. sme sa v zaplnenej bazilike v Lagiewnikoch Božieho Milosrdenstva pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva a následne slávili sv. omšu v slovenskej kaplnke Sedembolestnej a absolvovali prehliadku celeého areálu. Potom sme sa presunuli na Kalwariu Zebrzydowsku, kde bola večera a nocľah.
Ráno sme navštívili novovybudované Sanktuárium sv. Jána Pavla II. kde sme slávili sv. omšu. V múzeu Jána Pavla II. sme si pozreli zaujímavú zbierku darov, ktoré dostal počas svojho pontifikátu. Potom sme sa presunuli na exkurziu do soľnej bane Wieliczka. Potom už nasledovala cesta domov.
Vďaka Bohu za dobré počasie a požehnaný čas s Božím milosrdenstvom.