Aktuality

12. marca 2017

Farské oznamy 13.-19.03.2017

  Deti, ktoré sa zapojili do pôstnej aktivity a doma si skladajú 3D kríž nech prídu na sv. omšu pre rodiny, aby si vyzdvihli druhú časť modelu kríža. 13.3. je štvrté výročie zvolenia sv. otca Františka […]
5. marca 2017

FARSKÉ OZNAMY 06.-12.03.2017

   Pán Boh zaplať za milodary, ktoré dnes obetujete v jarnej zbierke na CHARITU. Po odmlčaní webovej stránky farnosti si môžete informácie o živote farnosti pozrieť aj na stránke:www.sarisskemichalany.rimkat.sk, ktorá sa bude postupne aktualizovať.  Jarné kántrové dni […]
2. marca 2017

Pobožnosť krížovej cesty

2. marca 2017

FARSKÉ OZNAMY 27.02.-05.03.2017

Rodinná sv. omša: D. Ú.: doneste v stredu 1.3. vyplnenú tajničku. Aktivita pre deti na pôst: Môžete si zakúpiť materiál na 3D KRÍŽ za 1 €, ktorý pri každej detskej omši budeme postupne spoločne skladať.   […]