Pôstny EXODUS – 6. kvíz zo Svätého písma

Pôstny EXODUS – 5. kvíz o svätcovi
24. marca 2021
FARSKÉ OZNAMY 29.03.-04.04.2021
28. marca 2021

Drahí bratia a sestry,
pripravili sme si pre vás šiestu prácu so Sv. písmom.

Pôstny EXODUS – 6. kvíz zo Svätého písma