Pôstny EXODUS – 5. kvíz o svätcovi

Pôstny EXODUS – 5. výzva
21. marca 2021
Pôstny EXODUS – 6. kvíz zo Svätého písma
26. marca 2021

Drahí bratia a sestry,
pripravili sme si pre vás piaty kvíz o svätcovi. Keďže tento týždeň je o službe v spoločnosti, komunite, obci, tak tento kvíz bude o patrónovi politikov sv. Tomášovi Morovi.

Pôstny EXODUS – 5. kvíz o svätcovi