Parte sestra M. Zita Helena Zuberová OP
25. septembra 2019
FARSKÉ OZNAMY 07.-13.10.2019
7. októbra 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Jozef DIA, syn Jozefa a Moniky rod. Mochňákovej zo Šar. Michalian a Zuzana SOPKOVÁ, dcéra Miroslava a Daniely rod. Parimuchovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 2. – krát.
Juraj VOLČKO, syn Jána a Ing. Márie rod. Uherovej z Prešova a PhDr. Daniela CEHELSKÁ PhD., dcéra Jána a Oľgy rod. Čekanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov.

– Od 15.9. do 24.10.2019 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Úmysly pôstu: Poďakovanie Bohu za dar kňazstva a prosba o silu v krízach.

– Spovedanie chorých o 8:00 hod.: 2.10. – Ostrovany; Šar. Michaľany 2.10. od 10:00 hod. (ul., kpt. Nálepku, Komenského, Sabinovská, Požiarnická, SNP, Čerešňová, Michalská) a 4.10. od 8:00 hod. (ul. Mlynská, Záhradná, Ružová, Prešovská). Nahláste v sakristii 30.09. Vďaka.

– 05. – 06.10. je celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v sanktuáriu v Obišovciach.

– V nedeľu 06.10. pri sv. omšiach bude zbierka na Rádio Lumen. PBZ za vaše milodary.

– V nedeľu 06.10. o 14:30 hod. bude pobožnosť na prvú nedeľu + výmena ružencových tajomstiev.

– Kurz na kľúč – eRko: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka na začiatku školského roka Kurz na kľúč, ktorý sa bude konať 18. – 20. októbra 2019 v Hermanovciach. Je vhodný pre záujemcov o prácu s deťmi. Pre bližšie informácie kontaktujte Mariána Kašaja (0911 912 818, mariokasaj@gmail.com).

Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2020 prosím, aby sa do 30.11.2019 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– V mesiaci október budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca 30 min. pred sv. omšou (okrem nedele). Všimnite si rozpis s úmyslami na jednotlivé dni. Vďaka.

Odpustky: Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je, aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby.

– V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.
Viera je posilnená, keď je daná iným. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.
Chceš sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca?
Svätý Otec František naznačil štyri spôsoby prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019, ktorými by sme mohli premôcť rozdelenia a protichodné názory na bežnú a misijnú pastoračnú prácu, ako aj rozpory medzi požiadavkami evanjelizácie v oblastiach, ktoré boli kedysi kresťanské, no teraz sú sekularizované a voči náboženstvu ľahostajné, a misiám ad gentes medzi kultúrami a náboženstvami, ktorým je evanjelium stále celkom cudzie (EG 14). Tieto štyri spôsoby sú:
1. osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako tým, ktorý žije vo svojej Cirkvi: v Eucharistii, v Božom slove, v osobnej i spoločnej modlitbe;
2. svedectvo svätých, misionárov – mučeníkov a vyznávačov viery, ktorí sú jedinečným prejavom cirkví po celom svete;
3. biblická, katechetická, duchovná, spirituálna a teologická formácia ohľadom misií ad gentes;
4. misijná charita ako forma materiálnej pomoci ohromnému dielu evanjelizácie, zvlášť misiám ad gentes, ako aj kresťanskej formácii v cirkvách, ktoré sú v najväčšej núdzi.
Bude veľkým požehnaním, ak sa dokážeme podeliť s našou skúsenosťou osobného stretnutia s Ježišom, alebo s misijnou skúsenosťou, stretnutím s misionárom, ktorý nás nadchol, oduševnil pre hlásanie Božieho Slova.
Pripojme sa aj v našej farnosti 18.10. k medzinárodnej modlitebnej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. Modlitba detí za pokoj prinesie pokoj do našich sŕdc i do „srdca“ nášho sveta.

– 13.10. o 15.00 hod. v košickej katedrále si spoločne pripomenieme jubileum manželov 50., 60. a 65. výročie manželstva, kde dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí ste sa nahlásili ste sa prihlásili nezabudnite prísť na spoločnú ďakovnú sv. omšu, na ktorú vás pozval otec arcibiskup Bernard Bober.

V dňoch 25.-27.10.2019 vás pozývam na víkendovú duchovnú obnovu do Bardejovských kúpeľov. Cena na osobu je 50 € (ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Nahlásiť sa je možné v sakristii do 30.09.2019. Ak má niekto diétu, prosím nahláste mi to v sakristii, aby som informoval personál Penziónu Augustineum.

– Radi by sme Vás požiadali o spoluprácu na projekte pre 9 ročného chlapca Marka a Vašu pomoc formou finančného daru. Darovaná suma bude použitá na zaplatenie Markovej liečby v špecializovanom zariadení, a to pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. Markovi bola diagnostikovaná hemiparéza, inými slovami nefunkčná pravá strana hlavičky, čiže mozgu. Podľa prvých vyšetrení mal celý život ležať na posteli a nehýbať sa. Dnes nielen chodí, ale začal navštevovať aj školu. Tento veľký bojovník za to vďačí predovšetkým obetavosti rodičov a starých rodičov. Svoju ruku k dielu pridali aj lekári a náročné rehabilitácie, ktoré musí Marko absolvovať každý rok. Vďaka týmto ľuďom urobil Marko veľké pokroky, kde od pôvodnej krutej diagnózy, že sa nebude vôbec hýbať, dnes chodí a začal dokonca navštevovať základnú školu. Kto by chcel pomôcť finančne, môže tak urobiť na budúcu nedeľu, kde bude krabička na tento úmysel. Ďakujem!