FARSKÉ OZNAMY 21.-27.01.2019
20. januára 2019
FARSKÉ OZNAMY 04.-10.02.2019
3. februára 2019

– Dnes pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ!

– Stretnutie birmovancov na fare (15 osôb) po sv. omši: 30.01; 31.01.;01.02. a Ostrovany 29.01.

Vyslúženie sv. birmovania bude 16.06.2019 o 11:00 hod. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom.

– 02.02. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí o 14:00 hod. v Šar. Michaľanoch na starej fare. Účasť je potrebná pre deti, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019: Od 10.-17.2.2019 prebieha aj na Slovensku Národný týždeň manželstva. Je to celosvetová kampaň na podporu manželstva. Spolu s mladými z Domky pozývame 10.02.2019 manželské páry z celej farnosti na stretnutie do pivničných priestorov OÚ v Šar. Michaľanoch. Začiatok bude o 16:30 hod. Prosím, aby ste sa nahlásili v sakristii kostola do 08.02.2019. Vďaka.

– POZÝVAME v sobotu 02.03.2019 od 15:00 hod. na 7. ročník Karnevalu Svätých v suteréne obecného úradu v Šarišských Michaľanoch. Do karnevalového oblečenia sa môžu zapojiť aj rodičia, pozývam mladých k organizácii, ale aj k zábave. Tombolový lístok, ktorý je aj vstupenkou si môže vyzdvihnúť v sakristii kostola každá karnevalová maska. Pozývame všetky deti z farnosti, aj tie deti, ktoré nemajú, alebo si nevedia pripraviť masku žiadneho svätca.

– Arcidiecézne centrum pre mládež a Farský úrad ťa, milý birmovanec, pozýva na víkendovku s názvom „BirmOFFka“ – či ON? V termínoch: 29.-31.03. alebo 05.-07.04.2019 fara Hermanovce. Poplatok: 20 eur. Prihlášku + poplatok treba priniesť na stretnutie do 28.2.2019. Ďakujem.

– Spovedanie chorých na 1. piatok bude 30.01. od 8:00 hod: v Ostrovanoch + Šarišských Michaľanoch 31.01. od 8:00 hod. (ul. SNP, Mlynská, kpt. Nálepku, Požiarnická, Čerešňová) a 01.02. od 8:00 hod. v Šarišských Michaľanoch (ul. Komenského, Záhradná, Ružová, Michalská, Prešovská). Nahláste chorých v sakristii do 27.01.

– Obradom požehnania sviec (hromničiek) a procesiou na sviatok Obetovania Pána (2.2.) budú začínať všetky sv. omše. Prineste si so sebou sviece.

– V nedeľu (3.2.) na sv. Blažeja bude na záver sv. omše udelené svätoblažejské požehnanie hrdla.

– 3.2. o 14:30 vo farskom kostole bude Eucharistická pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev.