FARSKÉ OZNAMY 17.-23.12.2018
16. decembra 2018
FARSKÉ OZNAMY 31.12.2018 – 06.01.2019
30. decembra 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Jozef KOCHAN, syn Jána a Margity rod. Mihalíkovej z Pečovskej Novej Vsi a Veronika DURKÁČOVÁ, dcéra Petra a Angely rod. Kočišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– V sakristii je možné zakúpiť si za 3 € vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.

– V sakristii si môžete zakúpiť domáce vianočné oblátky za 0,70 €.

– Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete pri Jasličkách 24.-25.12. Tieto prostriedky sa posielajú do Betlehema na podporu a udržiavanie miesta narodenia Ježiša Krista.

– 25.12. o 12:00 hod. v priamom prenose na TV LUX, TA3, STV udelí sv. otec František tradičné požehnanie mestu a svetu „Urbi et Orbi“ spojené s plnomocnými odpustkami.

– Pri sv. omšiach na slávnosť Narodenia Pána, sa pri slovách Kréda „ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny“ pokľakne na dve kolená.

– 26.12. pozývame mládež a birmovancov na Štefanský večer v priestoroch kaštieľa. Keďže počet je obmedzený (50 lístkov), môžete si ich rezervovať u Dominika Vyrosteka. Čím skôr si ich vyzdvihnite. Otvorené bude od 20:00 – 21:00 h.

– Obecný úrad Vás pozýva v piatok 28.12. na vianočný koncert skupiny MUSE TRIO o 17:00 hod. v kostole sv. Michala archanjela. Vstupné bude dobrovoľné.

– NOVOROČNÝ KONCERT: 1.1.2019 váš pozývam na Novoročný koncert s cimbálovou hudobnou skupinou PRIMÁŠ z Giraltoviec, ktorá zahrá a zaspieva koledy. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole sv. Michala v Šarišských Michaľanoch o 17:30 hod. VSTUP JE ZADARMO!!!

– 04.01. pozývam deti s rodičmi, mládež, birmovancov na korčuľovanie do Sabinova, kde má naša farnosť objednanú ľadovú plochu od 10:30 – 12:30 hod. Poplatok je 0,50 centov za dieťa a 1 € dospelá osoba.