FARSKÉ OZNAMY 16.-22.07.2018
15. júla 2018
FARSKÉ OZNAMY 30.07.-05.08.2018
29. júla 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Peter HUDÁK, syn Pavla a Márie rod. Drábovej z Ostrovan a Iveta FLINTOŠOVÁ, dcéra † Vladimíra a Ivety rod. Jánošíkovej z Hrišoviec. Ohlasujú sa 1. – krát.
Michal KUĽBAGA, syn Imricha a Alžbety rod. Babjakovej zo Sabinova a Daniela TELESNICKÁ, dcéra Jozefa a Danky rod. Klesíkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1. – krát.
Ing. Marek NEMEC, syn Jána a Viery rod. Zozuľákovej zo Svidníka a Bc. Monika PAJDIAKOVÁ, dcéra Jána a Evy rod. Onderčovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Otec arcibiskup Bernard Bober prosí o finančnú podporu na zabezpečenie slávnosti blahorečenia. 29.07. pri sv. omši bude zbierka na tento účel. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

– V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Registrácia bude možná na mieste počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni.

– 5.8. po 26. krát sa uskutoční púť Rómov. Program začína o 14.00 hod. a končí sv. omšou o 16:00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

– Futbalový turnaj miništrantov sabinovského dekanátu sa uskutoční 7.8.2018, začne sv. omšou o 8:30 hod. v kostole v Jarovniciach, pokračuje slávnostným výkopom o 9:30 hod.

– Záujemcovia o časopis REBRÍK cez spoločnú objednávku z farnosti na šk. rok 2018/19, nech sa nahlásia do 1.8. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na školský rok je 13,50 €. Odporúčam pre deti 1.-4. Ročníka ZŠ.

– Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky farnosti sv. Michala archanjela v Šarišských Michaľanoch a obcí Šarišské Michaľany a Ostrovany, Vás srdečne pozývame na slávnostnú sv. omšu dňa 5. augusta 2018 o 10:30 hod., celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

– V sobotu 1.9.2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy bude slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice Anny Kolesárovej. Je potrebná registrácia na túto slávnosť. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii kostola do 29.07.2018.