FARSKÉ OZNAMY 02.- 08.07.2018
1. júla 2018
FARSKÉ OZNAMY 16.-22.07.2018
15. júla 2018

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:

Ing. Marek NEMEC, syn Jána a Viery rod. Zozuľákovej zo Svidníka a Bc. Monika PAJDIAKOVÁ, dcéra Jána a Evy rod. Onderčovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Od 9.-13.7. v našej farnosti prebieha denný farský tábor. Prosím o modlitby za toto podujatie. Vďaka.

– Kto má záujem objednať si časopis Rebrík na školský rok 2018/19, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási do 8.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na školský rok je 13,50 €. Tento časopis sa odporúča pre deti 1.-4. Ročníka ZŠ.

– 13.-15.07. odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v diecéznej svätyni vo Veľkom Šariši.

– 21.-22.07. arcidiecézna púť a odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove.

– V sobotu 1.9.2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy bude slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice Anny Kolesárovej. Je potrebná registrácia na túto slávnosť. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii kostola do 20.07.2018.

– V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Oficiálne prihlasovanie sa skončilo 1.7. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni. Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.

– Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky farnosti sv. Michala archanjela v Šarišských Michaľanoch a obcí Šarišské Michaľany a Ostrovany, Vás srdečne pozývame na slávnostnú sv. omšu dňa 5. augusta 2018 o 10:30 hod., celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.