FARSKÝ PRIDEDINSKÝ TÁBOR
30. mája 2018
FARSKÉ OZNAMY 11.-17.06.2018
10. júna 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
 Peter BALOGA, syn Moniky Balogovej z Hermanoviec a Miriam ZAJACOVÁ, dcéra Jána a Márie rod. Lengyelovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
 Stanislav SLAMINKA, syn Stanislava a Janky rod. Kaščákovej zo Šar. Michaľan a Ivana ŠTOFANÍKOVÁ, dcéra Františka a Evy rod. Galeštokovej z Ražňan. Ohlasujú sa 1.- krát. 
 Ing. Marek SAXA, syn Jozefa a Ing. Kataríny rod. Dijovej z Torysy a Mgr. Patrícia ČIRČOVÁ, dcéra Antona a Jany rod. Bečaverovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 2.- krát.
 Bc. Peter BLICHÁR, syn Jozefa a Márie rod. Dolinskej zo Šar. Michaľan a Mgr. Katarína FEKOVÁ, dcéra Pavla a Anežky rod. Fečkovej z Kapišovej. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho po sv. prijímaní bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanú na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

– Ďakujem za prípravu oltárikov na slávnosť Kristovho Tela a Krvi a za účasť na procesii.

– Sv. omša pre rodiny s deťmi : utorok v Ostrovanoch a streda v Šar. Michaľanoch.

– Pripomínam birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná a miesta na sedenie pre nich a mládež sú vpredu. Sv. omša bude končiť modlitbou korunky B. milosrdenstva + katechéza.

– Naša farnosť v spolupráci s mladými z Domky pozývajú na pridedinský tábor s názvom HRY O TRÓN. Tábor sa uskutoční od 9.-13.7.2018. Cena je 30 €. V prípade súrodencov jeden platí 30 € a ostatní 15 €. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na stolíku pod chórom. Vypísanú prihlášku spolu s prehlásením o zdravotnom stave a poplatkom odovzdajte v sakristii. Ďakujeme.

– Združenie mladých DOMKA v Šar. Michaľanoch ĎAKUJE všetkým darcom za 2% z dane.