FARSKÉ OZNAMY 19.- 25.02.2018
18. februára 2018
FARSKÉ OZNAMY 05.-11.03.2018
4. marca 2018

– V utorok o 19:00 hod. pozývam na „Lectio divina“- uvažovanie nad Božím slovom na faru.

– Piatok 2.3. bude pre birmovancov po sv. omši katechéza.

– 3.3. o 15:30 hod. na fare bude stretnutie miništrantov. Účasť je potrebná.

– V nedeľu 18.3. v Ostrovanoch o 10:30 hod. pri sv. omši požehná sochy sv. Kozmu a Damiána a novú Krížovú cestu Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

– Odpustky v pôstnom období:
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. 15. min.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V nedeľu vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty o 14:30 hod.

– V sobotu 17.3. od 8:00 hod. na FARE bude stretnutie „KURZ SNÚBENCOV“