FARSKÉ OZNAMY 22.- 28.01.2018
21. januára 2018
FARSKÉ OZNAMY 05.-11.02.2018
4. februára 2018

– Každý piatok je pre mládež a birmovancov sv. omša po nej katechéza. Účasť je potrebná.

– Pozývam veriacich 30.01. na slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 r. biskupskej služby arcibiskupa Bernarda Bobera, ktoré sa uskutoční o 10.00 h v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

– Spovedanie chorých na 1. piatok bude 31.01. od 8:00 hod: v Ostrovanoch + Šarišských Michaľanoch 31.01. od 9:30 hod. (ul. SNP, Mlynská, kpt. Nálepku, Požiarnická, Čerešňová) a 01.02. od 8:00 hod. v Šarišských Michaľanoch (ul. Záhradná, Ružová, Sabinovská, Michalská, Prešovská).

– V sobotu na sv. Blažeja (3.2.) bude na záver sv. omše udelené svätoblažejské požehnanie hrdla.

– Pozývame v sobotu 03.02.2018 od 15:00 hod. na 6. ročník Karnevalu Svätých v pivničných priestoroch obecného úradu v Šarišských Michaľanoch. Použite svoju fantáziu, pri výrobe atribútov svätca.
Do karnevalového oblečenia sa môžu zapojiť aj rodičia, pozývam aj mladých k organizácii, ale aj k zábave. Tombolový lístok dostane každá zúčastnená karnevalová maska. Pozývame všetky deti z farnosti, aj tie deti, ktoré nemajú, alebo si nevedia pripraviť masku žiadneho svätca.

– Obradom požehnania sviec (hromničiek) a procesiou na sviatok Obetovania Pána (2.2.) budú začínať všetky sv. omše. Prineste si so sebou sviece. Zapálené a požehnané sviece sa držia iba počas obradu a procesie alebo slávnostného vstupu.

– 4.2. o 14:30 hod. vo farskom kostole bude Eucharistická pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev.

– V sobotu 17.2. od 8:30 hod. na FARE bude prvé stretnutie „ŠKOLY SNÚBENCOV“. Prosím, aby si snúbenci zariadili čas do 15:00 hod. Na fare bude aj obed + občerstvenie.