FARSKÉ OZNAMY 15.-21.01.2018
14. januára 2018
FARSKÉ OZNAMY 29.01.- 04.02.2018
28. januára 2018

– Každý piatok je pre mládež a birmovancov sv. omša po nej katechéza. Účasť je potrebná.

– Od 18. – 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

– Dnes je pri sv. omšiach zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ !

– Pozývam veriacich na slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby terajšieho pastiera našej arcidiecézy, ktoré sa uskutoční 30.1.2018 (utorok) o 10.00 h v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

– V sakristii kostola je možné sa zapísať do „Duchovnej kytice“ pre nášho arcibiskup Bernarda z príležitosti 25. výročia jeho biskupskej vysviacky. Pán Boh zaplať!

– Pozývame mládež a birmovancov našej farnosti v sobotu 27.01.2018 na turistiku Vihorlat + Morské oko. Odchod autobusu je o 7:00 hod. s parkoviska pred COOP Jednota. Poplatok na autobus je 5 €. Dohláste sa v sakristii kostola do piatku 25.01.2018. Vďaka.

– V sobotu 17.2. od 8:30 hod. na FARE bude prvé stretnutie „ŠKOLY SNÚBENCOV“. Prosím, aby si snúbenci zariadili čas do 15:00 hod. Na fare bude aj obed + občerstvenie.

– Spovedanie chorých na 1. piatok bude 31.01. od 8:00 hod: v Ostrovanoch + Šarišských Michaľanoch 31.01. od 9:30 hod. (ul. SNP, Mlynská, kpt. Nálepku, Požiarnická, Čerešňová) a 01.02. od 8:00 hod. v Šarišských Michaľanoch (ul. Záhradná, Ružová, Sabinovská, Michalská, Prešovská). Nahláste chorých v sakristii po sv. omši do 28.01.

– Pozývame v sobotu 03.02.2018 od 15:00 hod. na 6. ročník Karnevalu Svätých v pivničných priestoroch obecného úradu v Šarišských Michaľanoch. Použite svoju fantáziu, pri výrobe atribútov svätca.
Do karnevalového oblečenia sa môžu zapojiť aj rodičia, pozývam aj mladých k organizácii, ale aj k zábave. Tombolový lístok dostane každá zúčastnená karnevalová maska. Pozývame všetky deti z farnosti, aj tie deti, ktoré nemajú, alebo si nevedia pripraviť masku žiadneho svätca.

– Od 22.do 26.1. budem na duchovných cvičeniach. V súrnom prípade sa obráťte na FÚ Ražňany.