FARSKÉ OZNAMY 04.-10.12.2017
3. decembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 18.-24.12.2017
17. decembra 2017

– Pozývam v adventnom období na slávenie ranných sv. omší ku cti Panny Márie – NESPI ANI TY, PRÍĎ NA RORÁTY!

– Ponúkame k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 centov. Môžete si ich zakúpiť v sakristii.

– 13.,15.,16.12. sú Zimné kántrové dni, záväzný je jeden. Obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

– 15.12. pozývam po sv. omši všetkých, zvlášť mládež a birmovancov na eucharistickú adoráciu. Prosím mládež, aby pripravila hudobnú stránku adorácie. Birmovanci neutekajte preč hneď po sv. omši! Svoje prosby môžete počas týždňa dať do pripravenej krabičky.

– Sv. zmierenia chorých pred vianočnými sviatkami bude: Ostrovany 12.12. od 16:00 hod.; Šar. Michaľany od 8:00 hod. 13.12. (Michalská, Požiarnická, Čerešňová, Sabinovská, Pod lesíkom, kpt. Nálepku, Mlynská, SNP , Železničiarska, Hviezdoslavova); a v sobotu 16.12. (Ružová, Záhradná, Prešovská) Nahláste chorých do 10.12. v sakristii.

– V sakristii si môžete zakúpiť „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ vo formáte A4 s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2018 prosím, aby sa do 13.12.2017 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– V utorok o 19:00 hod. pozývam na faru tých, ktorí majú záujem, uvažovať nad Božím slovom na LECTIO DIVINA.

– Od 15.12. po sv. omši aj v nedeľu vás pozývam na modlitbu predvianočného deviatnika Prípravy na prijatie Spasiteľa do nášho srdca i rodiny „Kto dá prístrešie Svätej rodine“.

– 16.12. bude stretnutie miništrantov o 11:00 hod. v Šar. Michaľanoch na starej fare.

– V sakristii kostola sa môžete zapísať do Bratstva Božského Srdca Ježišovho, samozrejme s tým, že prijímate aj podmienky bratstva. Urobte tak do 15.12.2017. Ďakujem.