Púť prvoprijímajúcich 2017

FARSKÉ OZNAMY 19.- 25.06.2017
18. júna 2017
FARSKÉ OZNAMY 26.06.-02.07.2017
25. júna 2017

10.06.2017 sme sa o 7:30 zišli na parkovisku, aby sme s deťmi 3.ročníka a ich rodičmi išli na púť do Krakowa, kde sme ich zasväti

li Panne Márii a zverili Božiemu milosrdenstvu.